İmam Hasan'a “Çok Boşanan” Yakıştırmasıyla İlgili Uydurma Rivayetlerin Eleştirel Tahkiki

Document Type : Original Article

Author

el-Mustafa Üniversitesi Öğretim Üyesi

Abstract

Hadis uydurma, İslam toplumunun Peygamber (s.a.a) döneminden bu yana maruz kaldığı felaketlerden biridir. Bu işin hedefleri arasında dinî ve siyasî önderlerin şahsiyetine suikast vardır. İmam Hasan’ın (a.s) insan yetiştirecek ve örnek alınacak hayatı, uydurma hadislerin zehirli akları tarafından yanlış tanıtılmıştır. Sünnî ve Şiî kaynaklarda muhtelif tariklerle İmam Sâdık'tan (a.s), onun sürekli kadın alıp boşadığı nakledilmiştir. Bazı kaynaklarda da -senet zikredilmeksizin- eşlerinin sayısı üçyüze kadar çıkarılmıştır. Şahitler, bu hadisleri uyduran odağın Abbasî halifesi Mansur olduğunu anlatıyor. Çünkü tarih, onun bu ithamı -Hasanî seyyidlerin kıyamı bastırıldıktan sonra- İmam Hasan'a nispet eden ilk kişi olduğuna tanıklık ediyor. Rical araştırmaları ve rivayetlerin senetleri üzerindeki çalışmalar, bu rivayetlerden bazılarının esas itibariyle senetten yoksun olduğunu ve rivayet değeri taşımadığını gösteriyor. Geriye kalan rivayetler de Şia'da Abdullah Sinan ve Yahya b. Ebi'l-Alâ el-Razî isimli iki kişiye, Ehl-i Sünnet'te de Hatim b. İsmail isimli kişiye dayanıyor. Araştırmalar gösteriyor ki, hadis uydurma ve sözkonusu rivayetleri hükümet vesilesiyle Şia'nın iki râvisinin hadis kitaplarına sokulmuş olma ihtimali vardır. Rivayetler, muhteva açısından da nakli ve akli delillere göre ciddi çelişkiler içeriyor.


Abstract
One of the fabricated topics, which has been consciously or unconsciously quoted by some Islamic historians, is the subject of numerous marriages and divorces of Imam Hassan Mojtaba (as). Unhappily, they have included such issues in their works without examining their correctness or inaccuracy. This negligence caused the enemies of Islam and the Ahl al-Bayt (as) to insist on this fabricated issue to take revenge on Islam, and to insult too much beyond their extension. It is our duty to examine this issue from a historical point of view in the face of insults from biased writers, such as “Akram al-Bustani”.

Keywords

Main Subjects


Article Title [فارسی]

بررسی ازدواج و طلاق های امام حسن مجتبی / The Marriage and Divorce of Imam Hassan Mojtaba; an Analytical and Critical Review

Author [فارسی]

  • رسول محمد جعفری
عضو و هیئت علمی جامعة المصطفی دانشیار
Abstract [فارسی]

یکى از موضوعات ساختگى، که برخى از مورّخان اسلامى، آگاهانه یا نا آگاهانه به نقل آن پرداخته‏اند، موضوع ازدواجها و طلاقهاى متعدد حضرت امام حسن مجتبى علیه‏السلام است. بسیار جاى تأسف است که اینان بدون بررسى صحّت و یا عدم صحّت این گونه قضایا، آنها را در کتابهاى خود آورده‏اند. همین کوتاهى‏ها موجب شد دشمنان اسلام و اهل بیت علیهم‏السلام براى انتقام گرفتن از اسلام، روى همین موضوع ساختگى، سخت پافشارى نموده و توهین و جسارتها را از حد بگذرانند. وظیفه خود دیدیم در برابر هتّاکیهاى نویسندگان مغرض، مانند «اکرم البستانى»، به بررسى این موضوع از جنبه تاریخى بپردازیم.

Keywords [فارسی]

  • İmam
  • Şii
  • İslam
  • Makale
  • İLMİ