Guide for Authors

YAZIM KURALLARI

 • Misbah Dergisinin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.
 • Misbah Dergisi’nde Türk Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Ansiklopedisi (DİA)’nin imlâ kaideleri esas alınmaktadır.
 • Dergimizde İSNAD atıf sistemi kullanılmamaktadır.  https://www.isnadsistemi.org sitesinden klavuzu Türkçe/İngilizce indirerek makalenizi düzenlemeniz gerekmektedir. 
 • Yazım kurallarına göre gönderilmemiş eserler hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır.
 • Dergiye gönderilecek makale, PC uyumlu bilgisayarlarda “Microsoft Word programı” ile yazılmalıdır.
 • Kapak sayfasında makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik unvanları, ORCID numaraları, kurumları, telefon numaraları ve e-posta adresleri yazılmalıdır.
 • Her makalenin başına Türkçe ve İngilizce özetleri konulmalı, özetler 150- 200 kelimeyi geçmemeli ve 7 punto Verdana ile yazılmalı; makalenin ismi Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca 5-6 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler verilmelidir. Ayrıca her makale için 750- 1000 kelime İngilizce geniş özet (Extended Abstract) gönderilmelidir.
 • Özetlerin altında en az 5 en çok 6 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler/keywords yazılmalıdır.
 • Türkçe ve İngilizce makale başlıkları kalın (koyu) yazı şeklinde yazılmalıdır.
 • Makalelerde Özet, Giriş̧, Sonuç ve Kaynakça bölümleri olmalıdır. 
 • Makale aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:
  • Metin yazı stili-Times New Roman
  • Ana metin-12 punto/ tek satır aralığı
  • Dipnot metni-10 punto / tek satır aralık
  • Kenar boşlukları-Sol: 3cm. sağ, alt, üst: 3 cm
  • Paragraf-İki yana yaslı
  • Paragraf aralık-Önce: 6 nk sonra: 6 nk
  • Satır aralığı: Tek
 • Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.
 • Yazılar 30 sayfayı geçmemelidir. Eser tanıtımı, değerlendirmesi, yazma eser neşri veya çevirilerde alıntıların fazla olması halinde bu konuda esneklik gösterilebilir.
 • Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan az alıntılar satır arasında; 2.5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Ayrıca, gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dil bilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilebilir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ön kontrol, intihal taraması, hakem değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce dil kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.