Number of courses: 10

Number of Numbers: 16

Number of articles: 181

Article number: 57,883

The number of downloads of the article file: 21,350

View ratio per article: 319.8

File download ratio per article: 117.96

MİSBAH : Çağdaş Din Çalışmaları Dergisi

 Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği Dergisi

 ISSN: 2146-2569

 

 

دوفصل‌نامه علمی پژوهشی «مصباح - مطالعات دینی معاصر»

نمایندگی جامعة المصطفی در ترکیه

 

 

Sayın araştırmacılar

 

1) Misbah - Çağdaş Din Çalışmaları Dergisi , etik yasasına saygı göstererek yayıncılıkta Etik Komitesi'nin kurallarına uyar ve ilmî eserlerde intihalle mücadele ve önleme yasasının icrasına dönük yönetmeliğe (COPE) tâbidir.

 

2) Çıkar çatışması formu ve yazar taahhüt formunun gönderilmesi gereklidir.

 

3) Kefalet ilkelerine riayet ve ilmî hırsızlığı önlemek için ulaşan makaleler benzerlik tespit sistemine sokulmadan önce incelenir ve kopya olması durumunda değerlendirme aşamasından çıkarılır.

 

4) Makalenin gönderilmesinden önce “makale kabul süreci” ve “yazar kılavuzu”nda geçen noktaları inceleyiniz. Gönderilecek makaleler kılavuza uygun biçimde oluşturulmalıdır. Kılavuzda belirtilen şekilde düzenlenmediği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

5) İsim ve referans belirtmeksizin bu derginin makalelerinden her türlü istifade yasaktır ve yasal yolla engellenecektir.

 

 

Current Issue: Volume 10, Issue 18, January 2022 

Keywords Cloud