İmam Hasan Hilafet Dönemive Barışa Götüren Süreç

Document Type : Original Article

Author

el-Mustafa Üniversitesi Öğretim Üyesi

Abstract

İmam Hasanın barışının sebepleri şöyle özetlenebilir:
1- Muaviye'nin entrikalarının İmam'ın taraftarlarını etkilemesinden sonra bu taraftarların zaafa uğramaları, savaşmaktan kaçınmaları ve İmam'ın emirlerini dinlememeleri.
2- İmam Hasan'ın (a.s) ordusunun çökmesi şu sonuçlara yol açacaktı:
3- Ehl-i Beyt'in haklılığına inanan kesimi korumak, Haşimoğulları ile onların izinden gidenlere yönelik Emevî kininin kalıcı bir nitelik kazandığını gördükten sonra bu kitleyi Emevî tasfiyesinden veya yaygın yok edişinden korumak. Nitekim İslâm tarihinin kanlı olayları bu kalıcı kini ispat etmiştir.
4- Haddini aşmış azgın bir kitle ile savaşmanın hiçbir yarar getirmediği bir dönemde Müslümanların kanlarının akmasını önlemek.
5- Cahiliye karakterli Emevî plânının mahiyetini açığa çıkarmak ve İslâm ümmetini bunlara karşı koruma altına almak.
6- Küfür ve gizli münafıklık ile güçlü biçimde mücadele etmenin uygun şartlarını hazırlamanın zorunluluğu.
İmam Hasan'ın (a.s) benimsediği ilâhî tutumun arkasında duran gerçek sebepler, olayın cereyan ettiği dönemde yaşayan birçok kişi tarafından olduğu gibi, sonradan gelen bazı sığ görüşlüler ile gerçeklerin çarpıtılmasının etkisi altında kalan şaşkınlar tarafından da fark edilmemiş, kavranamamıştır. Fakat barış anlaşmasını izleyen olaylar ile Muaviye ve diğer Emevî hükümdarları tarafından uygulanan düşmanca siyasetler, yine İslâm'a ve Müslümanlara verdikleri ağır zararlar, İmam Hasan'ın (a.s) tutumunun bazı sırlarını ortaya koymuştur.
 
Abstract
Each of the infallible Imams (AS) have become famous for a special virtue and prominence characteristics, while all of them enjoyed infallibility and purity and had perfect human morals and attributes. There were, not only, no shortcomings or weaknesses in any of their characters, but also they were all at the peak of merit and superiority. Imam Hassan Mojtaba (AS) has been known for his characteristics of tolerance and peace. He was adorned with this perfect human quality not only after accepting peace, but also before beginning the Imamate and taking over the caliphate, as a child. At this research, the short period of the caliphate of Imam Hassan (as) has been examined and then the causes for his peace treaty with Mu'awiyah have been analyzed.

Keywords

Main Subjects


Article Title [فارسی]

دوره خلافت امام حسن (علیه السلام) و بررسی علل صلح / The Short Period of the Caliphate of Imam Hassan (as); A Review on the Causes of Peace Treaty

Author [فارسی]

  • راضی آل یس
عضو و هیئت علمی جامعة المصطفی دانشیار
Abstract [فارسی]

هر یک از پیشوایان و امامان معصوم(ع) به یک فضیلت و برجستگی ویژه‏ای مشهور و معروف شده‏اند، در حالی که همه آنان، از عصمت و طهارت بهره‏مند و دارای اخلاق و صفات کامل انسانی بودند و در هیچ کدامشان کاستی و ضعفی عارض نشده و همگی در قلّه شایستگی و برتری قرار داشتند. در میان آنان، امام حسن مجتبی (ع) به ویژگی بردباری و صلح خواهی معروف شده است. وی نه تنها پس ازپذیرش صلح، بلکه پیش از آغاز امامت و بر عهده گرفتن امر خلافت، در دوران کودکی، به این صفت کامل انسانی آراسته بود. در این مقاله در مرحله نخست  دوره خلافت امام حسن (علیه السلام)  مورد بررسی قرار گرفته و بعد و علل صلح آن حضرت با معاویه تحلیل شده است.

Keywords [فارسی]

  • صلح
  • عوامل صلح
  • جهاد
  • تقیه
  • زمینه قیام
  • پیشنهاد صلح